Teatrets Venner

Venneforening for Trøndelag Teater

Medlem av Landsforbundet Teatrets Venner - LTV

Styret i Teatrets Venner

Rune Haglund

Styreleder

Kontakt: rune.haglund@adeb.no

Per Albert Vold

Nestleder

Kontakt: post@albertvold.no

Elin Moxnes

Arrangement

Kontakt: elin.moxnes@online.no

Mariann Rødsjø

Regnskap

Kontakt: mariann.rodsjo@ntebb.no

Martin Nordvik

Redaktør

Kontakt: martin.nordvik@online.no

Lise Wang-Henrichsen

Sekretær

Kontakt: lise@aktimed.no

Anne Mali Tharaldsteen

Styremedlem

Kontakt: anne.mali.tharaldsteen@statped.no