Teatrets Venner

Venneforening for Trøndelag Teater

Medlem av Landsforbundet Teatrets Venner - LTV

Årsmøte i Teatrets Venner mandag 12 mars kl 1800

Publisert: , av Mariann Rødsjø.

Det innkalles til ordinært årsmøte i Teatrets Venner

mandag 12. mars 2018 kl 1800 på Studioscenen.

Ordinære årsmøtesaker

1. Årsmelding - står i PFR 01/2018

2. Regnskap - deles ut på årsmøtet tilgjennomgang og  godkjenning

3. Budsjett - til orientering, skal ikke godkjennes.

4. Innkomne forslag og forslag fra styret

5. Valg av styremedlemmer i hht vedtektene. Se valgkomiteens innstilling under.

6. Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen.

7. Valg av revisor

 

Saker som medlemmer ønskes skal tas opp i årsmøtet sendes styret innen 

mandag 5. mars 2018. Sendes til styret@teatervenn.no


Husk å bestille billett til forestillingen etter møtet:

"Spellemann på taket" på hovedscenen kl 1930.

Det er reservert gode billetter til foreningens medlemmer denne kvelden. 

Dette er valgkomitéen innstilling til foreningens tillitsvalgte:

Styre:

Leder Eirik Lien ny

Nestleder Ola Hogstad ny

Sekretær Liv Furre ny

Regnskapsfører Mariann Rødsjø gj.valg

Arrangementansv. Elin Moxnes gj.valg

Styremedlem Eva Flagstad Sjaastad ny

Revisjon:

Revisor Karl-Tore Johansen gj.valg

Valgkomité:

Leder: Helge Tiller ny 

Medlem Anders Husby gj.valg

 

Enkel servering

Velkommen til årsmøte

Teatrets Venner