Teatrets Venner

Venneforening for Trøndelag Teater

Medlem av Landsforbundet Teatrets Venner - LTV

Utmerkelser

Kunstnerisk pris

Styret i Teatrets Venner deler hvert år ut en kunstnerisk pris for en kunstnerisk innsats av særlig stort format det siste året. Det er medlemmene i Teatrets Venner som nominerer kandidater til prisen, som består av statuetten "Pas des deux i manesjen" i bronse av trondheimskunstneren Tone Thiis Schjetne. Teatrets Venner har enerett på bruk av denne statuetten (se bildet).

Pas des deux
 

Prisen deles normalt ut før jul hvert år, og ble i 2017 tildelt Trond-Ove Skrødal for hans tolkning av rollen "George" i forestillingen "Hvem er redd for Virginia Woolf".

Ærespris

Styret i Teatrets Venner deler med ujevne mellomrom også ut en Ærespris, til en person som har markert seg særlig sterkt. Prisen består av statuetten "Pas des deux i manesjen" i sølv av trondheimskunstneren Tone Thiis Schjetne. Siste tildeling av æresprisen var i 2015. Den ble da tildelt skuespillerene Helle Ottesen og Jakob Margido Esp.  

 
Retningslinjer for utdeling av priser kan lastes ned her (PDF).