Sakspapir til årsmøtet 28. mars

Her finner du sakspapirer til årsmøtet 28. mars kl. 18.00 – Theatercaféen,  Trøndelag teater.Årsmøte 2022: Mandag 28. mars kl. 18.00

Innkalling og sakliste årsmøtet 2022

Årsmelding 2021

Forslag vedtektsendring

Valgkomiteens forslag