Årsmøte 2. mars

Teatrets Venners årsmøte blir avholdt 2. mars 2020. Saker medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet sendes på e-post til styret: styret@teatervenn.no

Innkalling og møtedokumenter blir lagt ut på hjemmesidene og kan også leses i februarutgaven av På første rad.

 

Vel møtt!