Årsmøteprotokoll 2022

Årsmøtet ble gjennomført 28. mars 2022. Her finner du den signerte årsmøteprotokollen:

Signert årsmøteprotokoll 2022