Årsmøteprotokoll

64 stemmeberettige deltok på årsmøtet 2. mars hvor Hylla ble tatt i bruk av foreningen for aller første gang. Da de formelle sakene var avsluttet, inviterte styret til en interessant debatt om hva foreningen skulle være i fremtiden og finn mange gode innspill og forslag.

Her er årsmøteprotokollen: Årsmøteprotokoll 2020 3