Sommerhilsen til alle gode teatervenner!

En rar teatersesong er slutt. Rar ved at vi ikke har kunnet planlegge teaterbesøkene våre. Og når vi hadde bestemt oss for å få en teateropplevelse, så har enten teatret stengt eller de ti publikumsplassene den aktuelle kvelden allerede blitt solgt til noen andre. En lengre periode gikk det greit med 200 i salen på Hovedscenen – og vi ante at slik kunne det bli en god stund. Belaget oss på og skulle holde ut med det. Vi hadde gledet oss til å møte LIV etter å ha ventet i ett år fra vi skulle ha møtt henne – og så glapp det like før. Igjen.

Vi berømmer Trøndelag Teater for hele tida å ha prøvd å få til en sesong så godt det har latt seg gjøre innafor restriksjonsrammene. Prøvd og prøvd, gått bra en stund. Nypremieren på «Jesus Christ Superstar» var rå! Den viste at ensemblet var spillesugne. Og så stengt igjen! Frustrerende for alle teatervenner. Og ikke minst for teatret sjøl.

Vi i styret for Teatrets Venner har fulgt med så godt det lar seg gjøre. Vi har fått orienteringer fra teatrets ledelse, og vi har prøvd å tilpasse vår aktivitet ut fra det. Det har dessverre blitt minimalt. Vi hadde omsider sett fram til å vise vår glede over Trøndelag Teaters iherdige forsøk på å få til en normalitet, ved å blant annet å gi driftsstøtte til LIV-forestillingene. En av disse forestillingene, 3. juni, fikk vi reservert for medlemmene. Så skulle vi dele ut foreningens kunstneriske pris rett før denne venneforestillinga, for aktiviteten i perioden vår 2019 – vår 2020. Utdelinga må nå vente til etter sommerferien, til teatret forhåpentligvis kommer i mer normalt gjenge i starten av høstsesongen. Vi er forberedt og gleder oss til å vise vår takknemlighet på den måten. Datoen for det vet vi ikke ennå.

På styremøtet vårt i slutten av mai innså vi at det var lite grunnlag for å gi ut den utgaven av medlemsbladet «På første rad» vi normalt gjør ved starten av høstsesongen. Vi innser at det normale ikke er normalt akkurat nå. Vi kommer ut igjen med neste nummer seinere på høsten.

Inntil videre blir informasjonen til dere formidlet gjennom vår hjemmeside, vår facebook-gruppe «Teatrets Venner i Trondheim» og via e-post til dere som har det. Der får dere også informasjon om hva som skjer med årets medlemstur.

Hold ut, vi håper – og i vårt stille sinn regner vi med – at det blir mer normale tider allerede til høsten. Derfor sier vi: hold nødvendig avstand, ta imot vaksinetilbud, følg råd og ta begrensninger med tålmodighet! Smil til hverandre – det blir bra!

Ønsker dere en god, smittefri sommer!

På vegne av styret for Teatrets Venner – Eirik Lien, styreleder