Teaterdag på Verdal med innlagt premiere

I regi av Teatrets Venner dro åtte medlemmer på dagstur til Verdal 1. oktober. Formålet var å bli kjent med Turnéteateret (det andre institusjonsteatret i Trøndelag) og besøke teaterutdanninga på Nord universitet.

Tekst/foto: Eirik Lien

Vi ble tatt imot av markedsansvarlig for teatret, Stian Johannessen, til lunsj i foajeen. Deretter fulgte en omvisning i huset – administrasjon, garderober, verksteder, lagre, teatersaler – og orientering om måten de driver teatret på.

Nord universitets teaterutdanning like ved var neste post på programmet,  med grundig orientering fra førsteamanuensis Inge Asgeir Skrove om drift, utdanningsmåte og organisering. Vi avsluttet med en tur inn i øvingssalen hvor vi fikk overvære deler av en undervisningstime med førsteårsstudentene.

Etter hyggelig sosialt samvær med middag i restauranten på Ørens Meieri, deltok vi på premieren til teatrets oppsetning av «Lek for livet». I «deltok» inngår at publikum deltar aktivt i forestillinga. En spennende og tankevekkende forestilling om hvordan ei gruppe gjøglere og skuespillere går inn i flyktningleirer og aktiviserer barn for å gi dem gode opplevelser i en ellers traurig tilværelse. Rett og slett å la dem få være barn en stund. Stykket er basert på faktisk arbeid og framført av nettopp deltakere fra denne gruppa.

Vi reiste med Trønderbanen fram og tilbake. Ikke mange av vennene var med. Men vi som var der, hadde en minnerik og innholdsfylt dag! 

Øvingstime for førsteårsstudentene ved 
teaterutdanninga på Nord universitet

Teatrets Stian Johannessen viser oss utstyr til nissens verksted til 
«Reisen til julestjernen» i teatrets malersal.

Noen teatervenner og Gilles Bergers skulptur 
«Supernova» i Turnéteatrets foajé.