Teatrets Venner

Venneforening for Trøndelag Teater

Medlem av Landsforbundet Teatrets Venner - LTV

Om oss

Teatrets Venner i Trondheim er venneforeningen for Trøndelag Teater. Foreningen ble stiftet så tidlig som 29.juli 1939, men er "still going strong". Teatrets Venners formål er å støtte opp om institusjonen Trøndelag Teater samt å fremme teaterinteressen i Trøndelag. I starten av 2016 har vi 520  medlemmer .

Medlemskap i Teatrets Venner gir en rekke medlemsfordeler.

Leiligheter

Teatrets Venner eier i dag også 4 leiligheter i Trondheim som disponeres av Trøndelag Teater til gjestende instruktører, scenografer og skuespillere. Det er viktig for et regionteater å kunne tilby leiligheter for en kortere eller lenger perioder for kunne invitere de beste kunstneriske krefter fra andre deler av landet til oppdrag.

Rammer for teaterplakater

Teatrets Venner eier omlag 50 plakatrammer til teatrets plakater. Disse plakatrammene henger i offentlige og private rom, slik som i offentlige bygninger, hotellresepsjoner, venteværelser, restauranter og caféer, kantiner og kjøpesenter etc. Det er Teatrets Venner som sørger for at nye plakater blir hengt opp og tatt ned. Dersom du ønsker en eller flere slike plakatrammer på din arbeidsplass eller i et hyppig besøkt lokale du disponerer, ta kontakt!

Garantifond for gjestespill

Etter oppfordring fra tidligere teatersjef, Catrine Telle, opprettet foreningen våren 2000 et garantifond for gjestespill. Fondet skal gi teatret mulighet til å satse også på mindre gjeste-forestillinger, som ellers i noen tilfeller kan være et økonomisk sjansespill. Hvert år avsetter vi kr. 30.000 til fondet. Vi har selvsagt sikret oss først-i-køen-rett til våre medlemmer på slike oppsetninger!

Styrets vedtekter

Vedtektene kan du laste ned her (PDF).

Årsmøtereferat

Referat for 2016

Referat for 2015

Referat for 2014

Referat for 2013

Referat for 2012

Referat for 2011

Referat for 2010

Referat for 2009

Referat for 2008

Referat for 2007

Referat for 2006